Vanligt förekommande uppgifter för en sjuksköterska

Även om yrkestiteln är densamma, kan sjuksköterskornas arbetsuppgifter och arbetsplatser variera. Synonymt för rollen – oavsett arbetsuppgifter och arbetsplats – är dock att omvårdnad alltid ligger i fokus. 

Som sjuksköterska kan du arbeta med omvårdad på vårdcentraler, vårdavdelningar inom sjukhus, privata mottagningar eller också inom äldreomsorgen. Beroende på vart du arbetar kan arbetsuppgifterna som sagt variera, men till de allra vanligaste hör:

  • Att göra omvårdnadsdiagnoser – Dessa syftar till att ge en bild av både patientens och de anhörigas situation. De skiljer sig från en medicinsk diagnos på det sätt att de fokuserar på b.la. hälsofrämjande- och riskdiagnoser. Med andra ord omständigheter som berör hälsan i det dagliga livet.
  • Att utföra behandlingar – Till dessa hör exempelvis sårbehandlingar, smärtlindringar, medicindelningar och provtagningar. Att genomföra medicinska kontroller – För att kunna göra en medicinsk kontroll krävs det någon form av provtagning som t.ex. blod- eller urinprov, spirometri, röntgen eller EKG. 
  • Att administrera läkemedel – Detta innebär att man ger patienten det ordinerade läkemedlet.
  • Att informera och stödja patienter – En viktig del i arbetet är att informera patienterna om eventuella operationer, deras tillstånd och liknande. Då detta kan röra upp många känslor gäller det att även kunna ge stöd åt patienterna.


Utöver detta kan även andra, mer vardagliga arbetsuppgifter som att hjälpa patienter med den personliga hygienen eller matintaget utgöra en del av arbetet. Har du en arbetsledande position kan du också vara ansvarig för andra personalgrupper såsom undersköterskor, något som är vanligt på vårdavdelningar inom sjukhus.

Söker du jobb som sjuksköterska?

Om du letar efter ett jobb inom vårdsektorn – exempelvis som sjuksköterska – kan du med fördel vända dig till oss på Big Care. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder attraktiva, flexibla och trygga anställningar inom vård- och omsorgssektorn. 

I mer än 20 år har vi bemannat både kommunala och privata aktörer i hela vårt avlånga land – från norr till söder. Oavsett var i Sverige du vill arbeta, har du möjlighet att göra det hos oss på Big Care!