Vägen till att bli sjuksköterska

För att kunna titulera dig som sjuksköterska måste du genomgå en tre år lång universitetsutbildning vid sjuksköterskeprogrammet. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och kan genomföras på universitet över hela vårt avlånga land. Du har dessutom möjlighet att fullfölja utbildningen på distans med undantaget för några obligatoriska sammankomster per termin.

Det huvudsakliga ämnet som du kommer studera är omvårdad, vilket innebär att du får lära dig att stödja och hjälpa människor att bibehålla och återfå hälsa, förebygga sjukdom, minska lidande samt ge stöd och hjälp vid livets slutskede. Du kommer även att få studera medicinsk vetenskap vilket bland annat inkluderar anatomi och fysiologi, samt andra ämnen som beteendevetenskap och pedagogik.

Möjliga arbetsplatser för en sjuksköterska

Som sjuksköterska kan du arbeta inom en mängd olika sektorer. Både privata och statliga. Mer exakt kan du arbeta inom kommun, landsting, stat eller privata tjänstesektorn.

Vardagliga uppgifter för en sjuksköterska

Trots att yrkestiteln är densamma kan arbetsuppgifterna variera något beroende på vart du arbetar. På en del arbetsplatser kan exempelvis vissa uppgifter vara mer förekomna medan det på andra ställen kan vara andra arbetsuppgifter som upptar större delen av din tid. Till de allra vanligaste hör dock:

  • Att genomföra omvårdsdiagnoser
  • Att genomföra behandlingar
  • Att genomföra medicinska kontroller
  • Att administrera läkemedel
  • Att informera och stödja patienter


För att lära dig mer om vad dessa arbetsuppgifter innebär, kan du med fördel läsa vår tidigare artikel Vad gör en sjuksköterska?”.

Utmaningar med dagens vårdjobb

Trots att det är mycket givande att arbeta inom sjukvården innebär det också en del utmaningar. Idag upplever nämligen många sjuksköterskor att de får lägga allt mer tid på administrativa uppgifter istället för de praktiska.

Att arbeta under obekväma tider och parallellt med detta inte få den uppskattning man förtjänar är ytterligare utmaningar som sjuksköterskor ställs inför. Och så ska det självklart inte behöva vara!

Utveckla sjukvården på dina villkor

På Big Care strävar vi alltid efter att vara en aktör som låter sjuksköterskor utveckla sjukvården på sina villkor. Ett företag som ger dig möjligheten att arbeta med uppdrag som passar just dig och din livssituation. Att du ska få en konkurrenskraftig lön som grundar sig i din erfarenhet, kompetens och expertis är någonting som också är viktigt för oss.

Med anledning av detta tillhandahåller vi vårdjobb över hela Sverige – från norr till söder. Oavsett om du vill arbeta i Gävle, Västerås eller Malmö har du möjlighet att göra det hos oss.